ผชท.ทร.ไทย/นิวเดลี ร่วมงานวันชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

Release Date : 20-12-2017 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/นิวเดลี ร่วมงานวันชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

 

 

       

 

 

        น.อ.สิทธิชัย ต่างใจ ผชท.ทร.ไทย/นิวเดลี และภริยา พร้อมกำลังพลใน สน.ผชท.ทร.ไทย/นิวเดลี และครอบครัว ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงรับรองซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี และทีมประเทศไทย จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Leela Palace กรุงนิวเดลี เมื่อ 1 ธ.ค.60 และร่วมในการทำบุญเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับคนไทยในอินเดีย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี เมื่อ 3 ธ.ค.60