ผชท.ทร.ไทย/นิวเดลี ร่วมงานเฉลิมฉลองวันครบรอบ การสถาปนากองทัพเรืออินเดีย

Release Date : 19-12-2017 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/นิวเดลี ร่วมงานเฉลิมฉลองวันครบรอบ การสถาปนากองทัพเรืออินเดีย

เมื่อ 4 ธ.ค.60 น.อ.สิทธิชัย ต่างใจ ผชท.ทร.ไทย/นิวเดลีร่วมงานเฉลิมฉลองวันครบรอบ การสถาปนากองทัพเรืออินเดีย ณ บ้านรับรอง ผบ.ทร.อินเดีย กรุงนิวเดลี