ชื่อเรื่อง - ผชท.ทร.ไทย/นิวเดลี และ รรก.ผชท.ทร.ไทย/โคลัมโบ ร่วมงานเลี้ยงรับรองของหน่วยเรือตรวจเรือประมงที่ทำการประมงผิดกฏหมายนอกน่านน้ำไทย กองทัพเรือ (นตมผ.ทร.) บน ร.ล.ปัตตานี

Release Date : 24-12-2013 00:00:00
ชื่อเรื่อง - 	ผชท.ทร.ไทย/นิวเดลี และ รรก.ผชท.ทร.ไทย/โคลัมโบ ร่วมงานเลี้ยงรับรองของหน่วยเรือตรวจเรือประมงที่ทำการประมงผิดกฏหมายนอกน่านน้ำไทย กองทัพเรือ (นตมผ.ทร.) บน ร.ล.ปัตตานี

หัวข้อ เรื่องสำคัญ

ชื่อเรื่อง -     ผชท.ทร.ไทย/นิวเดลี และ รรก.ผชท.ทร.ไทย/โคลัมโบ ร่วมงานเลี้ยงรับรองของหน่วยเรือตรวจเรือประมงที่ทำการประมงผิดกฏหมายนอกน่านน้ำไทย กองทัพเรือ (นตมผ.ทร.) บน ร.ล.ปัตตานี

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ชื่อเรื่อง - 	ผชท.ทร.ไทย/นิวเดลี และ รรก.ผชท.ทร.ไทย/โคลัมโบ ร่วมงานเลี้ยงรับรองของหน่วยเรือตรวจเรือประมงที่ทำการประมงผิดกฏหมายนอกน่านน้ำไทย กองทัพเรือ (นตมผ.ทร.) บน ร.ล.ปัตตานี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง