ผู้บังคับบัญชา

 • นาวาเอก สิทธิชัย ต่างใจ

 • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงนิวเดลี

 • สมรส
 • คุณจินตนา ต่างใจ
 • 1 คน
  1. Last Name                                      Tangjai
  2. Firstname                                        Sittichai
  3. Present Position                            Naval Attache, Royal Thai Embassy
  4. Present Rank                                  Captain
  5. Date Of Birth                                    4 October 1963
  6. Place Of Birth                                  Bangkok, Thailand
  7. Sex                                                    Male
  8. Nationality                                       Thai
  9. Religion                                           Buddhism
  10. Height                                             171 Cm.
  11. Weight                                             77 Kg.
  12. Marital Status                                 Married
  13. Wife                                                  Mrs. Jinthana Tangjai
  14. Education                                     - Chonprathanwitthaya School

                                                                      - Armed Forces Academy Preparatory School

                                                                      - Royal Thai Naval Academy

  - Commercial Helicopter Pilot Course, Civil Aviation Training Centre

                                                                      - Flight Safety Course, Royal Thai Air Force

  - Line Officer Course, Regular, Institute of Naval Advanced Studies

  - Surface Warfare Course, Fleet Training Command, Royal Thai Fleet

                                                                      - Naval Command and Staff Course, Naval Command and Staff

                                                                        College, Institute of Naval Advanced Studies

  - Advanced Command and Staff Course, Joint Services Command and Staff College,

     United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

  - Naval War College Course, Naval War College, Institute of Naval Advanced Studies

 • ประวัติเพิ่มเติม

นาวาเอก

สิทธิชัย ต่างใจ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงนิวเดลี

พ.จ.ท.

จักรกฤต พัฒนธนาวิสุทธิ์

เสมียนประจำ สน.ผชท.ทร.ไทย/นิวเดลี

นาย

ราเกซ คูมาร์

พนักงานขับรถยนต์

นาย

นาราย ยะโด

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด