ผู้บังคับบัญชา

นาวาเอก

สุรนิตย์ ถาวรพานิช

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงนิวเดลี

พ.จ.อ.

จักรกฤต พัฒนธนาวิสุทธิ์

เสมียนประจำ สน.ผชท.ทร.ไทย/นิวเดลี

นาย

ราเกซ คูมาร์

พนักงานขับรถยนต์

นาย

นาราย ยะโด

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด